• ...

    E-Mail
    info@cinaroglu.com.tr

  • ...

    Telefon

    (352) 222 48 58 (352) 222 48 59

2017/08 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yayımlandı.

SİRKÜLER TARİHİ:       14.02.2017

SİRKÜLER NO:             2017 / 08

KONU:  09 Şubat 2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazete’de “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” yayımlandı.

Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 2/1/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu geçici 17. maddesinden yararlanılması için gerekli şartlar aşağıdaki gibidir;

-31.12.2017 tarihine kadar işe alınması,

-31.12.2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere,01.02.2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınanlar,

-İşe alındıkları tarihten, önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı prim ve hizmet belgelerinde bulunan sigortalılar dışında olmaları,

-2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmak kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31.12.2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar,

yukarıda sayılan şartları yerine getiren işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerinden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılır ve destek fonundan karşılanır.

İşverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve pirim hizmet beyannamelerini yasal süresi içinde vermediği, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumların tespit edilmesi, Sosyal güvenlik kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hallerinde yapılacak olan teşviklerden yararlanılamaz.

Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48. Maddesine göre tecil ve taksitlendirilen veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandırılan işverenler bu yapılandırma ve taksitlendirme devam ettiği sürece teşviklerden yararlanabilir.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu geçici 17. Maddesinde düzenlenen destek unsurlarından yararlanmakta olan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta pirim teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.

Kamu idarelerine ait işyerleri, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ile mahsup şeklini ve dönemini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 

Söz konusu kararnameye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Sirkülerimizde yer alan bilgiler, söz konusu kararnamenin geniş kapsamlı ele alınmasından ziyade bilgi vermek amacını taşımaktadır.

 

Saygılarımızla

ÇINAROĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK