• ...

    E-Mail
    info@cinaroglu.com.tr

  • ...

    Telefon

    (352) 222 48 58 (352) 222 48 59

2017/15 13 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişik Yapılmasına Dair Tebliğ

SİRKÜLER TARİHİ:       22.06.2017

SİRKÜLER NO:             2017 / 15

KONU: 13 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişik Yapılmasına Dair Tebliğ

22/6/2017 tarihli ve 30104 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iade edilemeyeceğine yönelik ibare yürürlükten kaldırılmış, KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iadesinin mükellefin talebine bakılmaksızın münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yapılacağı ifade edilmiştir.

KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iadesinin  vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih itibariyle yerine getirilir. Talep edilen iade miktarının tamamı için (İTUS sertifikası sahibi mükellefler de dahil) teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülür hükmü yer almaktadır.

Söz konusu tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 13)

Sirkülerimizde yer alan bilgiler, söz konusu tebliğin geniş kapsamlı ele alınmasından ziyade bilgi vermek amacını taşımaktadır.

 

Saygılarımızla

ÇINAROĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK