• ...

    E-Mail
    info@cinaroglu.com.tr

  • ...

    Telefon

    (352) 222 48 58 (352) 222 48 59

2017/20 Yeniden Değerleme Oranı 2017 Yılı İçin % 14,47 Olarak Tespit Edilmiştir.

SİRKÜLER TARİHİ:       13.11.2017

SİRKÜLER NO:             2017 / 20

Konu:   Yeniden Değerleme Oranı 2017 Yılı İçin % 14,47 Olarak Tespit Edilmiştir.

Bu sirküler bilgi verme amacını taşımaktadır ve müşavirliğimize danışılmadan yapılacak işlemlerden sorumluluğumuz yoktur.

11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 484 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile;

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2017 yılı için % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Yeniden Değerleme Oranı 2017 Yılı İçin % 14,47 Olarak Tespit Edilmesine Dair Tebliğ.

 

Saygılarımızla

ÇINAROĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK