• ...

    E-Mail
    info@cinaroglu.com.tr

  • ...

    Telefon

    (352) 222 48 58 (352) 222 48 59

2018/02 16 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

SİRKÜLER TARİHİ:       11.01.2018

SİRKÜLER NO:             2018 / 02

Konu: 16 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Bu sirküler bilgi verme amacını taşımaktadır ve müşavirliğimize danışılmadan yapılacak işlemlerden sorumluluğumuz yoktur.

31/12/2017 tarihli ve 30287 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 16 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/E) kısmının 7 inci bölümünden sonra gelmek üzere “8.Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi Kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına Yapılacak Mal Teslimi ve Hizmet ifalarında İstisna”  başlığıyla birlikte bölümlerine ilişkin açıklamalar yer almakta olup aynı Tebliğin (III/A) kısmının (4.6.) bölümü başlığıyla birlikte “Ön Ödemeli Elektronik Haberleşme Hizmetleri “ şeklinde değiştirilerek özel matrah şekli uygulaması, konularında açıklama ve düzenlemeler yapılmıştır. 

Ayrıca, indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2018 yılı için 11.400 TL. olarak belirlenmiştir.

Söz konusu tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Seri No:16)

 

Saygılarımızla

ÇINAROĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK