• ...

  E-Mail
  info@cinaroglu.com.tr

 • ...

  Telefon

  (352) 222 48 58 (352) 222 48 59

2018 / 28 Sayılı Sirkü: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503)

SİRKÜLER TARİHİ     :30.11.2018           

                                   

SİRKÜLER NO            :2018 / 28

Konu: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503)

Bu sirküler bilgi verme amacını taşımaktadır ve müşavirliğimize danışılmadan yapılacak işlemlerden sorumluluğumuz yoktur.

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir. Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2018 yılı için % 23,73 olarak tespit edilmiştir. Bu oran aynı zamanda 2018 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Gelir Vergisi Kanunu 123. Madde ikinci fıkrasında 19, 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82 ve 86 ncı maddeleri ile 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinde yer alan maktu had ve tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların % 5'ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu surette tespit edilen had ve tutarları % 50'sine kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir. Yani eğer Cumhurbaşkanı aksine bir karar almaz ise yeniden değerleme oranı aşağıdaki vergi, harç ve cezalar yeni yılda %23,73 oranında artırılacaktır.

 • Gelir vergisi dilimleri
 • Gayrimenkulün kiraya verilmesinde konut istisnası
 • Yemek yardımı istisnası
 • Fatura kullanma asgari sınırı, genel ve özel usulsüzlük cezaları
 • Maktu damga vergileri ve damga vergisine ilişkin üst sınır
 • Çeşitli harç tutarları
 • Yıllık KDV iadeleri için geçerli asgari iade tutarları

 

Söz konusu tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503)