• ...

    E-Mail
    info@cinaroglu.com.tr

  • ...

    Telefon

    (352) 222 48 58 (352) 222 48 59

EYLÜL/ 2018

10/09/2018       

16-31 Ağustos 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

11/09/2018       

16-31 Ağustos 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

17/09/2018       

Ağustos 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

17/09/2018       

Ağustos 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

17/09/2018       

Ağustos 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

17/09/2018       

Ağustos 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

17/09/2018       

Ağustos 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

17/09/2018       

Ağustos 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

17/09/2018       

Ağustos 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20/09/2018       

Ağustos 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20/09/2018       

Ağustos 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20/09/2018       

Ağustos 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20/09/2018       

Ağustos 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

20/09/2018       

Ağustos 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20/09/2018       

Ağustos 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

24/09/2018       

Ağustos 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

24/09/2018       

Ağustos 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

24/09/2018       

Ağustos 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

25/09/2018

1-15 Eylül 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

25/09/2018       

1-15 Eylül 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

26/09/2018       

Ağustos 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

26/09/2018       

Ağustos 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

26/09/2018       

Ağustos 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

01/10/2018       

Ağustos 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01/10/2018       

Ağustos 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01/10/2018       

Ağustos 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/10/2018

6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 10. Taksit Ödemesi

01/10/2018

7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 8. Taksit Ödemesi