• ...

    E-Mail
    info@cinaroglu.com.tr

  • ...

    Telefon

    (352) 222 48 58 (352) 222 48 59

MART / 2017

09/03/2017       

16-28 Şubat 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

10/03/2017       

16-28 Şubat 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15/03/2017       

Şubat 2017 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15/03/2017       

Şubat 2017 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15/03/2017       

Şubat 2017 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

15/03/2017       

Şubat 2017 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15/03/2017       

Şubat 2017 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15/03/2017       

Şubat 2017 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

20/03/2017       

Şubat 2017 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20/03/2017       

Şubat 2017 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20/03/2017       

Şubat 2017 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20/03/2017       

Şubat 2017 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

20/03/2017       

Şubat 2017 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20/03/2017       

Şubat 2017 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23/03/2017       

Şubat 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

23/03/2017       

Şubat 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24/03/2017       

Şubat 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

24/03/2017       

1-15 Mart 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

27/03/2017       

2016 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi

27/03/2017       

GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi

27/03/2017       

1-15 Mart 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

27/03/2017       

Şubat 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

27/03/2017       

Şubat 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

27/03/2017       

Şubat 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

31/03/2017       

2016 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi    

31/03/2017       

Şubat 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

31/03/2017       

Şubat 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

31/03/2017       

Şubat 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

31/03/2017       

6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 3. Taksit Ödemesi