• ...

    E-Mail
    info@cinaroglu.com.tr

  • ...

    Telefon

    (352) 222 48 58 (352) 222 48 59

MAYIS/ 2018

10/05/2018       

16-30 Nisan 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

10/05/2018       

16-30 Nisan 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

14/05/2018       

2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı

14/05/2018       

2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı

15/05/2018       

Nisan 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15/05/2018       

Nisan 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15/05/2018       

Nisan 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

15/05/2018       

Nisan 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15/05/2018       

Nisan 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15/05/2018       

Nisan 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

15/05/2018       

Nisan 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

17/05/2018       

2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi

17/05/2018       

2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

21/05/2018       

Nisan 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

21/05/2018       

Nisan 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

21/05/2018       

Nisan 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

21/05/2018       

Nisan 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

21/05/2018       

Nisan 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

21/05/2018       

Nisan 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23/05/2018       

Nisan 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

23/05/2018       

GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı

23/05/2018       

Nisan 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24/05/2018       

Nisan 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

24/05/2018       

1-15 Mayıs 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

25/05/2018       

1-15 Mayıs 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

28/05/2018       

Nisan 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

28/05/2018       

Nisan 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

28/05/2018       

GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi

28/05/2018       

Nisan 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

31/05/2018       

Nisan 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

31/05/2018       

Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi

31/05/2018       

Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi

31/05/2018       

6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 8. Taksit Ödemesi

31/05/2018       

7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 6. Taksit Ödemesi

31/05/2018       

2018 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)

31/05/2018       

2018 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi

31/05/2018       

2018 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı ( 1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)

31/05/2018       

2018 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi

31/05/2018       

2017 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında)

31/05/2018       

Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi

31/05/2018       

2017 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Mayıs-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında)

31/05/2018       

Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırılarak Alınması

31/05/2018       

Nisan 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

31/05/2018       

Nisan 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)