• ...

    E-Mail
    info@cinaroglu.com.tr

  • ...

    Telefon

    (352) 222 48 58 (352) 222 48 59

NİSAN/ 2018

02/04/2018

2017 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi

02/04/2018       

Şubat 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

02/04/2018       

Şubat 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

02/04/2018       

Şubat 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

02/04/2018       

6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 7. Taksit Ödemesi

02/04/2018       

7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 5. Taksit Ödemesi

10/04/2018       

16-31 Mart 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

10/04/2018       

16-31 Mart 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16/04/2018       

Mart 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16/04/2018       

Mart 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16/04/2018       

Mart 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

16/04/2018       

Mart 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16/04/2018       

Mart 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16/04/2018       

Mart 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

16/04/2018       

Mart 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

20/04/2018       

Mart 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20/04/2018       

Mart 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20/04/2018       

Mart 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20/04/2018       

Mart 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

20/04/2018       

Mart 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20/04/2018       

Mart 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

24/04/2018       

Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

24/04/2018       

Mart 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

24/04/2018       

Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

24/04/2018       

Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

24/04/2018       

Mart 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24/04/2018       

Mart 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

25/04/2018       

2017 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi

25/04/2018       

1-15 Nisan 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

25/04/2018       

Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi

25/04/2018       

Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi

25/04/2018       

1-15 Nisan 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

26/04/2018       

Mart 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

26/04/2018       

Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

26/04/2018       

Mart 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

26/04/2018       

Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

26/04/2018       

Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi

26/04/2018       

Mart 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

30/04/2018       

2017 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi

30/04/2018       

Mart 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

30/04/2018       

Mart 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

30/04/2018       

Mart 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

31/05/2018       

2017 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında)