• ...

    E-Mail
    info@cinaroglu.com.tr

  • ...

    Telefon

    (352) 222 48 58 (352) 222 48 59

OCAK / 2017

02/01/2017

2017 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki

02/01/2017

Kasım 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

02/01/2017

Kasım 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

02/01/2017

Kasım 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

02/01/2017

6552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 13. taksit ödemesi

02/01/2017

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi

10/01/2017       

16-31 Aralık 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

10/01/2017       

16-31 Aralık 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16/01/2017       

Aralık 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16/01/2017       

Aralık 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16/01/2017       

Aralık 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

16/01/2017       

Aralık 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16/01/2017       

Aralık 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16/01/2017       

Aralık 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

20/01/2017       

Aralık 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

20/01/2017       

Aralık 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20/01/2017       

Aralık 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20/01/2017       

Aralık 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20/01/2017       

Aralık 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20/01/2017       

Aralık 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23/01/2017       

Aralık 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

23/01/2017       

Ekim-Kasım-Aralık 2016 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

23/01/2017       

Ekim-Kasım-Aralık 2016 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

23/01/2017       

Aralık 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24/01/2017       

1-15 Ocak 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

24/01/2017       

Aralık 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

24/01/2017       

Ekim-Kasım-Aralık 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

25/01/2017       

1-15 Ocak 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

26/01/2017       

Aralık 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

26/01/2017       

Aralık 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

26/01/2017       

Ekim-Kasım-Aralık 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

26/01/2017       

Aralık 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

26/01/2017       

Ekim-Kasım-Aralık 2016 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

26/01/2017       

Ekim-Kasım-Aralık 2016 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi

31/01/2017       

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi

31/01/2017       

Yıllık Harçların Ödemesi

31/01/2017       

Aralık 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

31/01/2017       

2016 Yılında Kullanılan Defterlerin 2017 yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik

31/01/2017       

Aralık 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

31/01/2017       

Aralık 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

31/01/2017       

6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 2. Taksit Ödemesi