• ...

    E-Mail
    info@cinaroglu.com.tr

  • ...

    Telefon

    (352) 222 48 58 (352) 222 48 59

ŞUBAT / 2017

09/02/2017       

16-31 Ocak 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

10/02/2017       

16-31 Ocak 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

14/02/2017       

2016 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı

14/02/2017       

2016 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı

15/02/2017       

Ocak 2017 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15/02/2017       

Ocak 2017 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15/02/2017       

Ocak 2017 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

15/02/2017       

Ocak 2017 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15/02/2017       

Ocak 2017 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15/02/2017       

Ocak 2017 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

17/02/2017       

2016 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi

17/02/2017       

2016 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

20/02/2017       

Ocak 2017 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20/02/2017       

Ocak 2017 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20/02/2017       

Ocak 2017 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20/02/2017       

Ocak 2017 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

20/02/2017       

Ocak 2017 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20/02/2017       

Ocak 2017 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23/02/2017       

Ocak 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. Ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname İle Beyanı

23/02/2017       

Ocak 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24/02/2017       

Ocak 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

24/02/2017       

1-15 Şubat 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

27/02/2017       

Ocak 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

27/02/2017       

Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2016 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı

27/02/2017       

1-15 Şubat 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

27/02/2017       

Ocak 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

27/02/2017       

Ocak 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

28/02/2017       

Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi

28/02/2017       

Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi

28/02/2017       

Ocak 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

28/02/2017       

Ocak 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

28/02/2017       

Ocak 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

28/02/2017       

6552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 14. taksit ödemesi